iPhoneBrowser

iPhoneBrowser

ฟรี
iPhoneBrowser เป็น Windows XP/วิสต้า/Windows 7 GUI สำหรับกำลังหลอกแฟ้ม
คะแนนผู้ใช้
3.3  (37 คะแนน)
คะแนนของคุณ
คะแนน
3.6
โปรแกรมนี้ได้รับ 4 รางวัล
ดาวน์โหลด ฟรี  
Windows XP/วิสต้า/Windows 7 GUI สำหรับกำลังหลอกแฟ้มที่ jailbroken iPhone, โปรแกรมสามารถแปลงเป็นมาตรฐาน PNG สร้างที่ถูกต้อง CRC นแปลงเป็น iPhone PNG(ไม่ premultiply อัลฟ่า), &à"à£à°à§à±à•à BACKUPS โฟลเดอร์ของที่ซ้ำกันออกแฟ้ม restores แฟ้มหรือโฟลเดอร์ออกจากรุ่นก่อนหน้านี้นะ
ข้อมูลปรับปรุงเมื่อ:

ดาวน์โหลดสำหรับ Mac